image1 image2 image3
Jesteś tutaj:

Krwiodawstwo

Krwiodastw

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym w domu

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju PDF Drukuj Email
piątek, 10 maja 2019 06:15

100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju8 maja to Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju obchodził jubileusz 100-lecia istnienia. Na uroczystości złożyło się odsłonięcie pamiątkowego obelisku, posadzenie dębu, przemarsz ulicami Biłgoraja oraz uroczysta akademia w BCK.

Jubileusz i realizowane przy jego okazji wydarzenia były doskonałą okazją do przypomnienia i popularyzowania osiągnięć jednej z najstarszych organizacji humanitarnych o zasięgu międzynarodowym. Struktury Czerwonego Krzyża zaczynały być tworzone - poprzez różne działania jeszcze w czasie kiedy Polska była pod zaborami. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, już na początku 1919 roku odbyło się spotkanie działających na terenie ówczesnej Polski organizacji kierujących się w swej pracy czerwonokrzyskimi ideałami. Wówczas zainicjowano działalność Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Już pod koniec kwietnia 1919 roku wybrano jego zarząd oraz określono podstawowe formy działania.

Jak przypomina Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju Józef Żybura, Biłgoraj ma bogate tradycje związane z działalnością czerwonokrzyską sięgające okresu międzywojennego. - Historia naszej organizacji w Biłgoraju sięga również roku 1919. Osobami, które miały duży wkład w organizację działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Biłgoraja był ówczesny Starosta Tadeusz Szałowski, ówczesny Burmistrz Miasta Bolesław Zarzycki oraz lekarze oraz nauczyciele Pierwsze lata działalności to przede wszystkim pomoc ofiarom działań wojennych, sierotom, kalekom osom w trudnej sytuacji życiowej i osobom starszym. Działanie jednak nie ograniczały się tylko do tych pomocowych. Już w 1922 roku, z inicjatywy PCK zapoczątkowano w Biłgoraju budowę szpitala, którą zakończono w roku 1928. W 1926 roku uruchomiono pierwszą w powiecie przychodnię przeciwgruźliczą, a dwa lata później Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem. W tym czasie prowadzono także szkolenie sióstr PCK na potrzeby szpitala. W 1932 roku zrodził się pomysł dożywiania ubogich dzieci i młodzieży w ramach działania "Kropla mleka".

Przez kolejne lata, Polski Czerwony Krzyż w Biłgoraju rozszerzał swą działalność. Prowadzono szkolenia sanitarne, zakładano koła PCK w szkołach i zakładach pracy. Realizowano działania prozdrowotne. Działania na rzecz osób potrzebujących realizowane były także w okresie II wojny światowej oraz po zakończeniu działań wojennych. W roku 1951 zainicjowano działalność zbiórki krwi. Z kolei na początku lat 60. XX wieku utworzono - przy wsparciu państwa - punkt opieki nad chorymi w domu, szkolono siostry pogotowia PCK i realizowano akcje uzasadnione potrzebami społecznymi. Po przemianach ustrojowych mimo początkowych trudności, PCK w Biłgoraju angażował się w ogólnopolskie akcje pomocowe, sam także prowadził jadłodajnię "Samarytanka". Przez całe ostatnie lata wspiera osoby potrzebujące dystrybuując żywność.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju związana była od początku z działalnością społeczną wielu wspaniałych osób. Wśród takich osób wymienić należy m. in. Jadwigę Dzido, które poświęciliśmy dziś posadzony dąb. Z działalnością naszej organizacji związana była przez blisko 50 lat. Dzięki swej otwartości, kreatywności, wrażliwości na potrzeby osób potrzebujących została członkiem Zarządu PCK w Biłgoraju. Dla Pani Jadwigi nie było rzeczy niemożliwych, zawsze gotowa służyć innym podążając drogą ideałów czerwonokrzyskich. Nikomu nie odmawiała pomocy, angażowała młodzież w działania PCK. Od czasu podjęcia pracy w Liceum Medycznym w Biłgoraju opiekowała się Szkolnym Kołem PCK. Wielokrotnie była wyróżniania, m. in. Kryształowym Sercem, Odznakami Honorowymi PCK wszystkich stopni, czy odznaką "Bene Meritus - dobrze zasłużony dla Powiatu Biłgorajskiego. Odeszła 5 lat temu, chcemy by ten dąb przypomniał wszystkim o jej osobie - zaznacza kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju, Edward Kurzyna.

Jadwigę Dzido jako jeden z filarów działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju wspomina także Burmistrz Janusz Rosłan. - Zapamiętam ja jako osobę uśmiechniętą, życzliwą, niosącą pomoc drugiemu człowiekowi. O tym ile dobra uczyniła chyba tu na ziemi nigdy się nie dowiemy. Zawsze śpieszyła z pomocą, czy to przez działalność PCK, czy jako osoba prywatna. Dla pracowników PCK i przyjaciół organizacji zorganizowała spotkanie, które było rodzajem pożegnania. Dziś sadząc dąb jej pamięci wyraziliśmy szacunek wobec jej pracy, poświęcenia i tego wszystkiego czego dokonała dla Miasta i osób potrzebujących - mówił Burmistrz Rosłan.

Kolejne chlubne karty historii Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju, pisane są także i obecnie. Nadal działalność PCK to pomoc osobom potrzebującym, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promowanie idei bezinteresownej pomocy i wolontariatu. - Naszą misję realizujemy przez działalność edukacyjną dzieci i młodzieży, wolontariat, działalność w zakresie promocji zdrowia, szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz współorganizację akcji poboru krwi, opiekę i pomoc socjalną oraz działalność na rzecz seniorów - przyznaje wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju, Koman Anna.

- Gdy tylko odzyskaliśmy niepodległość, dobre serce Polaków stało się podstawą organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża. Jedną z idei czerwonokrzyskich jest honorowe krwiodawstwo. Tym bardziej się cieszę, że na dzisiejszej uroczystości widzę osoby młode, w której widzę przyszłość ruchu czerwonokrzyskiego i idei honorowego krwiodawstwa - mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, dr Elżbieta Puacz.

Na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury, członkom i działaczom Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju jubileuszu gratulował poseł Piotr Olszówka i samorządowcy, wśród nich Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński i reprezentująca Wojewodę Lubelskiego Agnieszka Grula, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Świętowanie jubileuszu dopełnił koncert Kapeli Podwórkowej "Wygibusy".

100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju
100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju
100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju
100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju
100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju 100-lecie Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju
Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 06:28