image1 image2 image3
Jesteś tutaj:

Krwiodawstwo

Krwiodastw

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym w domu

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju PDF Drukuj Email
wtorek, 18 lutego 2020 12:56

Nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju17 lutego br., odbył się zjazd sprawozdawczo - wyborczy Oddziału Rejonowego  Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju. Przedstawiono na nim sprawozdanie z kadencji 2016 - 2020 i wybrano nowy zarząd na kadencję 2020-2024.

W sprawozdaniu znalazł się krótki rys historyczny z okazji 100-lecia PCK w Biłgoraju. Przypomniano także, iż w okresie sprawozdawczym Zarząd Rejonowy PCK w swej działalności realizował zadania wynikające ze statutowych powinności, oraz bieżących potrzeb środowiska i możliwości ich realizacji.

W okresie sprawozdawczym 2016-2019 Zarząd odbył 32 zebrania protokołowane, a Komisja Rewizyjna 12 spotkań. Przy realizacji wszystkich kierunków działalności statutowej uczestniczyła młodzież z miejscowych szkół, członkowie władz PCK, seniorzy zrzeszeni w klubach seniora przy PCK, oraz Honorowi Dawcy Krwi. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, udokumentowaną działalność prowadzi 8 kół szkolnych z liczbą 230 członków, 5 kół dorosłych z liczbą 88 członków. Została założona również grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych licząca 15 członków oraz 12 klubów "Wiewiórka" z liczbą członków 125.

Nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju

Nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju na kadencję 2020-2024. Od lewej: Maria Różańska - Wice Prezes, Piotr Małysza - członek,  Edyta Borowiec - Sekretarz,  Maciej Budka (dyrektor lubelskiego oddziału PCK), Anna Koman - Prezes, i Ryszard Korniak - Wiceprezes.

Największym przedsięwzięciem minionej kadencji Zarządu były obchody 100-lecia PCK na terenie działania ZR PCK w Biłgoraju. Obchody jubileuszu w Biłgoraju trwały przez cały 2019 roku i miały bogaty oraz wszechstronny wymiar. Było to kilkanaście wydarzeń i działań, skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej.

Nowy skład Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju na kadencje 2020-2024:

 • Anna Koman - prezes Zarządu;
 • Ryszard Korniak - wiceprezes;
 • Maria Różańska - wiceprezes;
 • Edyta Borowiec - sekretarz;
 • Piotr Małysza - członek (z ramienia HDK).

Nowa Komisja Rewizyjna Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju:

 • Stefan Chudzik - przewodniczący;
 • Bogdan Kukiełka - sekretarz;
 • Adam Banach - członek.

Delegatami na Zjazd Okręgowy PCK zostali: Koman Anna i Korniak Ryszard.

Na zakończenie spotkania podjęta została uchwała programowa, w której przyjęto program działania na lata 2020-2024 uwzględniające następujące cele:

 1. Tworzenie programów i podejmowanie działań dążących do udzielania pomocy najbardziej potrzebującej części naszego społeczeństwa. Tworzenie punktów pomocy w których wydawana będzie pomoc w tym żywnościowa.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do rozszerzanie działalności opiekuńczej nad chorym w domu. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług opiekuńczych nad chorym w domu, ocena, weryfikacja,współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
 3. Podejmowanie działań i inicjatyw służących aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych na bazie istniejących klubów seniora.
 4. Zwiększenie ilości aktywnych Szkolnych Kół PCK realizujących zadania statutowe PCK, wykorzystujące programy edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz motywujące młodzież do działań na rzecz potrzebujących.
 5. Promowanie zasad zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Organizowanie i prowadzenie różnych programów edukacyjnych tj. "Super Wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby", "Dbamy o swoje zdrowie", "Dbamy o uśmiech dziecka" itp. Organizowanie różnych form wypoczynku, sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób starszych zrzeszonych w klubach seniora.
 6. Stworzenie i Upowszechnianie systemy szkoleń pierwszej pomocy skierowanej do szkół, firm i instytucji, oraz różnorodnych form promocji np. pokazów, zawodów itp.
 7. Promowanie i organizowanie honorowego krwiodawstwa w środowisku ludzi młodych, pozyskiwanie nowych regularnie oddających krew osób. Organizowanie otwartych akcji poboru krwi, oraz uroczystości promujących ideę honorowego oddawania krwi.
 8. Podejmowanie działań mających na celu promowanie i upowszechnianie historii oraz działalności bieżącej naszej organizacji.
 9. Współpraca z organami władzy publicznej, administracji samorządowej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
Nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju Nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju Nowy Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju
Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2020 13:13