image1 image2 image3
Jesteś tutaj:

Krwiodawstwo

Krwiodastw

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym w domu

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Ruszył Program Pomocy Żywnościowej FAED 2017 PDF Drukuj Email
sobota, 28 października 2017 10:01

FAED 2017Polski Czerwony Krzyż jako jedna z wielu organizacji o zasięgu ogólnopolskim bierze udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Program zapewnia pomoc żywnościową w formie różnych produktów oraz aktywizację i integrację społeczną osób objętych pomocą. W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 19 artykułów spożywczych (warzywnych, owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie. Systematyczną pomocą przez okres od września 2017 r. do czerwca  2018 r. mogą być objęte osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów. Osoby/rodziny do przyznania pomocy kwalifikują Ośrodki Pomocy Społecznej. Wszystkie osoby zainteresowane pomocą żywnościową powinny kontaktować się z ośrodkami pomocy społecznej.

Polski Czerwony Krzyż w Biłgoraju ze względu na ograniczone możliwości kadrowe i magazynowe - wydaje żywność tylko dla osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju. W minionym podprogramie 2016 – PCK w Biłgoraju wydał dla 740 osób ok. 40 ton.

Osoby z innych gmin proszeni są o zgłaszanie potrzeb do swoich ośrodków pomocy społecznych. Lubelski Oddział Okręgowy PCK w Lublinie jako organizacja partnerska, na wniosek samorządu lokalnego dostarczy żywność pod wskazany adres.

FAED 2017